Klub Przyjaciół Biblioteki

logo_aktyw

REGULAMIN

KLUBU PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

 

 1. Koło Przyjaciół Biblioteki pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.
 1. Członkami KPB zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć
  w pracy na rzecz biblioteki szkolnej.
 1. Warunkiem przyjęcia do KPB jest dobrowolne zgłoszenie się i podjęcie zobowiązania systematycznej współpracy.
 1. Zadania powierzone członkom KPB powinny być realizowane w wyznaczonym terminie.
 1. Członkowie KPB mogą korzystać z przywileju wypożyczania książek w zwiększonej ilości na okres uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem.
 1. Wyróżniający się członkowie KPB będą nagradzani.
 1. Członkowie KPB nie wypełniający swoich obowiązków będą skreśleni z listy.

ZADANIA

KLUBU PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

 

 • Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy
  na dany temat.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.
 • Wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych:
  • układanie książek na regałach,
  • okładanie książek w folię,
  • reperacja uszkodzonych egzemplarzy,
  • pomoc przy wypożyczeniach,
 • Pomoc młodszym kolegom w doborze książek, ze szczególnym uwzględnieniem klas I – III.
 • Uczenie się systematyczności i odpowiedzialności za wykonaną pracę.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Dbanie o porządek i estetykę pomieszczeń bibliotecznych.
 • Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną.
 • Pomoc w wykonywaniu ściennych gazetek bibliotecznych.
 • Pomoc w przygotowaniu wystawek okolicznościowych.
 • Zachowanie właściwej postawy czytelnika szkolnej biblioteki.
 • Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.

Skład:

 • Kasia Staniszewska
 • Maja Krawczyk
 • Milena Walendowska
 • Nikola Kozak
 • Martyna Korzeniewska
 • Kornelia Antczak
 • Wirginia Witczak
 • Laura Kikosicka
 • Kinga Biadała