Program „Książki naszych marzeń”

ksiazkimarzen ksiazkimarzen2

Rządowy program wspierania w 2015 r.
organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
realizujące kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

 

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

 

Jesteśmy jedną z 10 tysięcy szkół, które biorą udział w programie „Książki naszych marzeń”!

Program „Książki naszych marzeń” realizowany jest w naszej szkole w tym roku szkolnym.
Jego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne mogły zakupić książki, które nie są podręcznikami. Książki te zostały wybrane przez uczniów 26 marca br. w Ogólnopolskich Wyborach Książek. Są to pozycje, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą rozbudzają ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirują do twórczego działania.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Rozporządzenie dot. programu „Książki naszych marzeń”

Lista książek zakupionych do naszej biblioteki szkolnej