Regulamin akcji Z książką …

 

 

R E G U L A M I N   A K C J I

Z książkąna wakacje!!!”

 

  • Możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji mają uczniowie klas I-VI i I-II gimnazjum.
  • Warunkiem wypożyczenia książek na wakacje jest zwrócenie wszystkich wcześniej wypożyczonych materiałów.
  • Maksymalnie  można wypożyczyć 4 książki na okres 2 miesięcy.
  • Książki będą wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
  • Termin zwrotu książek wypożyczonych na wakacje upływa w pierwszym tygodniu września.
  • W przypadku przetrzymania, zniszczenia lub zgubienia książki obowiązują zasady zawarte w regulaminie biblioteki.