Zobacz, jak biliśmy rekord

W piątek 10 czerwca br. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie ubrani w koszulki koloru czerwonego, zielonego i czarnego, brali udział w

Ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”-
bicie rekordu w czytaniu.

Około godz. 9.50 przy głośnym wyczytywaniu haseł, przedstawiających 17 zalet książek i z transparentem na czele, przeszli „Publicznym marszem” ul. Ogrodową do parku miejskiego. Tam, po utworzeniu wokół stawu tzw. książkowego łańcucha, każdy uczeń i nauczyciel przeczytał po cichu zabraną ze sobą książkę. 10 minut później przeczytano na głos fragment wiersza Władysława Bełzy „Kto ty jesteś”. Na zakończenie przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej, w wyznaczonym miejscu, uczniowie wykonali książkowe graffiti, po czym wrócili do szkoły na zajęcia.

Organizatorem tego przedsięwzięcia w naszej szkole, byli nauczyciele bibliotekarze oraz Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.